Cigar - vandpibe tobak - Caesar Shisha

Cigar

199 kr
Margarita - vandpibe tobak - Caesar Shisha
Udsolgt

Margarita

199 kr
Voltage - vandpibe tobak - Caesar Shisha

Voltage

239 kr
Sunbeam -  - Caesar Shisha
Udsolgt

Sunbeam

199 kr
Mobster - vandpibe tobak - Caesar Shisha

Mobster

239 kr
Pishtachio Breeze - vandpibe tobak - Caesar Shisha
Udsolgt
Japanese Yuzu - vandpibe tobak - Caesar Shisha
Udsolgt
Absolut Zero - vandpibe tobak - Caesar Shisha
Udsolgt

Absolut Zero

199 kr
Mesmerise -  - Caesar Shisha
Udsolgt

Mesmerise

199 kr
Pina Colada - vandpibe tobak - Caesar Shisha
Udsolgt

Pina Colada

199 kr
Potion #9 - vandpibe tobak - Caesar Shisha
Udsolgt

Potion #9

199 kr
Sex Panther - vandpibe tobak - Caesar Shisha
Udsolgt

Sex Panther

199 kr
Strawberry Kiwi - vandpibe tobak - Caesar Shisha
Udsolgt
Strawberry Margarita - vandpibe tobak - Caesar Shisha
Udsolgt
Tangerine Rush - vandpibe tobak - Caesar Shisha
Udsolgt
Tiger's Blood - vandpibe tobak - Caesar Shisha
Udsolgt
Tropical Fruit - vandpibe tobak - Caesar Shisha
Udsolgt

Set fornyeligt